يکشنبه 28 مهر 1398 - 21 صفر 1441 - 2019 اکتبر 20 - ساعت 22:49

 

 

 

 

 

 

اضافه شدن دامنه qanetat.ir

دامنه qanetat.ir نیز از این پس برای پرتال حوزه علمیه خواهران استان تهران، قابل استفاده می باشد

3 خرداد 1397

کتابخانه مجازی حوزه علمیه خواهران استان تهران، راه اندازی شد

کتابخانه مجازی حوزه علمیه خواهران استان تهران به منظور اتصال به درگاه کنسرسیوم شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی شد و در حال حاضر از سوی مدارس علمیه قابل بهره برداری می باشد.

17 اسفند 1396

صفحات سایت مدارس علمیه فعال به ترتیب اولویت به ساب سایت تبدیل خواهد شد

صفحات سایت مدارس فعال به ترتیب اولویت به ساب سایت تبدیل خواهد شد. ساب سایت 6 مدرسه واگذار شده و ساب سایت 9 مدرسه فعال نیز به زودی قابل بهره برداری خواهد شد.

20 دی 1396

  • تعداد رکوردها : 3